FPHU UNIWERSAL

DORADZTWO KADROWO-PŁACOWE

Kadry i płaceOferta

Ofertę kierujemy głównie do małych i średnich firm. W ramach naszych usług oferujemy kompleksową obsługę w zakresie kadr i płac.

Kadry:

 • doradztwo w doborze formy zatrudnienia pracownika
 • przygotowanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzenie umów o pracę a także umowy zlecenia i umów o dzieło
 • prowadzenie całości spraw związanych z absencją pracowniczą - ewidencja i rozliczenie czasu pracy
 • ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych, odpraw, odszkodowań oraz ekwiwalentów
 • organizacja wstępnych i okresowych badań lekarskich
 • organizacja szkoleń BHP
 • sporządzenie dokumentacji kończącej współpracę z pracownikami - wypowiedzenia, świadectwa pracy.

Płace:

 • rejestracja pracownika wraz z rodziną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • naliczanie wynagrodzeń wynikających z umowy o pracę
 • naliczanie wynagrodzeń za czas choroby jak też zasiłki obciążające budżet ZUS
 • naliczanie pozostałych składników wynikających z regulaminu pracy lub wynagrodzeń
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń, zasiłkowych oraz potrąceń
 • naliczanie umów zleceń oraz umów o dzieło dla osób współpracujących z firmą
 • sporządzenie deklaracji rozliczeniowych z ZUS w systemie Płatnik
 • sporządzenie deklaracji rozliczeniowych w systemie PFRON
 • sporządzenie deklaracji rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym - Pit-4, Pit-11
 • bieżąca współpraca z Urzędem Statystycznym.

Inne usługi:

 • audyt kadrowo-płacowy
 • obsługa kapitału początkowego
 • pomoc w zakresie opracowania regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń oraz ZFŚS
 • wypełnienie druków Rp-7, Rp-9
 • weryfikacja dokumentacji kadrowo- płacowej dla firm nie objętych umową na potrzeby kontroli z instytucji państwowych
 • konsultacje (również telefoniczne lub mailowe) w zakresie bieżących spraw dotyczących pracowników.