FPHU UNIWERSAL

DORADZTWO KADROWO-PŁACOWE

PIPPaństwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem kontroli, którego w swoim zakładzie pracy może spodziewać się w zasadzie każdy pracodawca. Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania bez uprzedzenia o każdej porze dnia i nocy kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 24 ust. 1 ustawy o PIP).

Z programu działania Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w 2014 roku planuje przeprowadzić łącznie ok. 90 tys. kontroli.

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają min.:

  • legalność zatrudnienia
  • sposób prowadzenia akt osobowych pracowników, w tym terminowość badań lekarskich i szkoleń BHP oraz ocena ryzyka zawodowego
  • ewidencja czasu pracy - przestrzeganie przepisów dotyczących udzielania urlopów pracowniczych
  • zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz za pracę w godzinach nadliczbowych
  • wypłaty innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy takich jak: ekwiwalent za pranie odzieży czy świadczeń urlopowych.

Najczęstszą konsekwencją kontroli jest:

  • mandat do 2.000 zł
  • mandat do 5.000 zł w przypadku kolejnego mandatu za to samo wykroczenie w ciągu 2 lat
  • kara grzywny od 1.000 do 30.000 zł.